Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Maustaja Oy:n verkkopalveluiden henkilörekisterin tietosuojaseloste

Päiväys 14.8.2018

1. Rekisterinpitäjä

Maustaja Oy (Y-tunnus 2031955-3)
Tuotetie 3
92930 Pyhäntä
vaihde: +358 20 799 1399

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö ja yhteystiedot

Sirpa Lappalainen
sirpa.lappalainen@maustaja.fi
Puh. +358 20 799 1365

3. Rekisterin nimi

Maustaja Oy:n verkkopalveluiden henkilörekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Tietojen käsittely perustuu Maustaja Oy:n oikeutettuun etuun ja tietojen käsittelyn tarkoituksia ovat Maustaja Oy:n uutiskirjeen jakelu uutiskirjeen tilanneille tahoille, vastaaminen Maustajalle esitettyihin kysymyksiin sekä avoimien työhakemusten säilyttäminen.

5. Rekisterin tietosisältö ja rekisteröityjen ryhmä

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja: henkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostuu rekisteröidyn itsensä Maustajan verkkopalvelussa antamista tiedoista.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Maustaja Oy ei luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille.
Henkilötietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet ja säilytysajat

Tietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne tahot, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä ko. tietoja. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen henkilötiedon käsittelytarkoituksen vuoksi. Henkilön peruuttaessa uutiskirjeen tilauksen, henkilötiedot poistetaan rekisteristä. Avoimia työhakemuksia säilytetään rekrytoinnista vastaavan henkilön sähköpostissa kuusi (6) kuukautta, jonka jälkeen ne poistetaan.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon oikaisua
Rekisteröidyllä on lain mukainen oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

Muut oikeudet
Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Onko sinulla kysyttävää?

Ota meihin rohkeasti yhteyttä!

    Vastaamme sinulle takuuvarmasti!

      We guarantee
      to reply!